O nas

Stowarzyszenie Ośrodek Białowieża

Stowarzyszenie zaprasza w swoje szeregi byłych obecnych i przyszłych działaczy cerkiewnych - piszcie na adres: kontakt@osrodekbialowieza.pl...

Obszar dzialalności

1. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju młodzieży i inicjatyw społecznych i obywatelskich.

2. Dodatkowymi celami Stowarzyszenia są: 2.1 kreowanie społecznych liderów;
2.2 wzmacnianie aktywności społecznej oraz przyczynianie się do angażowania obywateli w życie publiczne i społeczne;
2.3 przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom społecznym, wykluczeniom i wyrównywanie szans grup społecznie słabszych;
2.4 podejmowanie działań na rzecz wsparcia i promocji kultury, oświaty i nauki;
2.5 podejmowanie działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego;
2.6 kreowanie społecznie pożądanych postaw, w tym pozytywnych postaw obywatelskiej i patriotycznej;
2.7 podejmowanie wszelkich działań przyczyniających się do podnoszenia świadomości społecznej na temat innych narodowości, jak też mniejszości wyznaniowych, narodowych i etnicznych, itp.;
2.8 działania promujące wolność człowieka i jego prawa oraz rozwój demokracji;
2.9 rozwój społeczeństwa informacyjnego,
2.10 podejmowanie działań wspierających działalność i świadomość ekologiczną i klimatyczną,
2.11 podejmowania działań promujących zdrowy tryb życia, aktywność fizyczną oraz wspieranie ochrony zdrowia,
2.12 wspierania rozwoju przedsiębiorczości w wymiarze regionalnym i ponadregionalnym,
2.13 podejmowania działań wspierających rekreację i turystykę regionalną i ponadregionalną,
2.14 podejmowanie współpracy międzynarodowej z organizacjami i podmiotami realizującymi cele zbieżne z celami Stowarzyszenia.

Zarząd

Aleksander Wasyluk - przewodniczący zarządu
Bożena Datczuk - członek zarządu
ks. Paweł Szwed - członek zarządu
Jarosław Charkiewcz - członek zarządu
Marek Kuptel - członek zarządu
Mirosław Matreńczyk - członek zarządu
Grzegorz Sienkiewicz - członek zarządu

komisja rewizyjna:
Ks. Włodzimierz Misijuk, Piotr Giegiel, Grzegorz Podlaski,

Statut stowarzyszenia

Pełna wersja statusu